Komitet Naukowy

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:
dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. UML

Członkowie Komitetu Naukowego:
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. Mikołaj Majkowicz
prof. Wojciech Leppert
prof. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
prof. Tomasz Dzierżanowski
prof. Małgorzata Krajnik
prof. Katarzyna Muszyńska-Rosłan
dr hab. Katarzyna Jankowska
dr hab. Ewa Humeniuk
dr Wojciech Homenda
dr Monika Rucińska
dr Sebastian Zdończyk
dr Marta Porębiak
mgr Aleksandra Tobota-Różańska
dr Sylwia Barsow
dr Izabela Kaptacz
dr Anna Apel
dr Jadwiga Pyszkowska
dr Emilia Samardakiewicz-Kirol
dr Mariola Kosowicz
dr Eleonora Mess

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:
dr hab. Marzena Samardakiewicz, prof. UML

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
dr Ewa Humeniuk
dr Marta Porębiak
dr Aleksandra Tobota-Różańska
dr Sebastian Zdończyk
dr Katarzyna Sidor
dr Joanna Milanowska
dr Wojciech Styk
dr Emilia Samardakiewicz-Kirol
dr Grzegorz Witkowski
dr Izabela Pietras
dr Ewa Kulbaka
dr Anna Apel
dr Joanna Kozłowiec
dr Monika Kozłowiec
lek. Anna Przysucha
mgr Dorota Grabowska
mgr Bożena Łukaszek
mgr Magdalena Fryze
mgr Anna Buchacz
mgr Łukasz Rybiński

Studenci:
Piotr Pawłowski
Karolina Ziętara
Kamila Jaworska

Kontakt

hematoonkologia.pl

Osoba kontaktowa w kwestiach uczestnictwa:
Maria Miedzwiecka
e-mail: m.miedzwiecka@hematoonkologia.pl
tel.: 780 005 545

Osoba kontaktowa w pozostałych sprawach:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514