Program

13:00 - 15:00
Sesja Studencka
Przewodniczący: Piotr Pawłowski, Karolina Ziętara

13:00-13:10
Otwarcie sesji i powitanie uczestników
Marzena Samardakiewicz, Piotr Pawłowski, Karolina Ziętara

13:10-13:30
Trudne rozmowy lekarzy. Przygotowanie studentów medycyny do rozmów z pacjentami na bazie 16-letniego doświadczenia projektu Aeropagu Etycznego
Anna Jochim-Labuda, Puckie Hospicjum im. Ojca Pio

13:30-13:45
Psychologiczne aspekty opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową z wykorzystaniem międzynarodowych kwailifikacji diagnoz pielęgniarskich NANDA i ICNP®
Wiktoria Konaszczuk, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:00-14:15
Pokonać raka - i co dalej? Psychologia w obliczu nowych wyzwań w pracy z osobami, które przeżyły chorobę nowotworową
Maria Banasik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

14:15-14:30
Płodność dzieci i młodzieży podczas leczenia onkologicznego - współczesne aspekty opieki
Karolina Daniłowska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:30-14:40
Rola wsparcia żywieniowego u dorosłych pacjentów poddawanych hematogennemu przeszczepowi komórek macierzystych - przegląd dostępnych badań
Piotr Pawłowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

14:40-14:55
Dyskusja
Piotr Pawłowski, Karolina

14:55-15:00
Zakończenie konferencji, wręczenie wyróżnień
Marzena Samardakiewicz, Piotr Pawłowski, Karolina Ziętara
15:00 - 19:15
Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

15:00 - 15:45
Wycieczka po Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prowadzący: dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, mgr Wojciech Dzikowski

16:00 - 17:30
Jak przekazać pacjentowi trudną informację? Praktyczny warsztat z wykorzystaniem pacjenta symulowanego
Prowadzący: dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, dr n. med. Magdalena Horodeńska, dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk

17:45 - 19:15
Sztuka rozmowy i poznania perspektywy pacjenta w procesie leczenia onkologicznego. Praktyczny warsztat z wykorzystaniem symulacji wysokiej wiarygodności (symulator SimMan)
Prowadzący: dr n. społ. Emilia Samardakiewicz-Kirol, dr n. med. Magdalena Horodeńska, dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk, mgr Wojciech Dzikowski
16:00 - 19:15
Warsztaty w hotelu

Sala 1
16:00 - 17:30
Opiniowanie psychologiczne pacjentek zakwalifikowanych do operacji profilaktycznej amputacji piersi
Prowadzący: Dorota Grabowska
17:45 - 19:15
Podejście oparte na wzbudzaniu rezyliencji według Modelu PEARLS u osób doświadczających choroby onkologicznej
Prowadzący: Karolina Jezionek, Dorota Grabowska

Sala 2
16:00 - 17:30
Metody autorelaksacji
Prowadzący: Jadwiga Koźmińska-Kiniorska
17:45 - 19:15
Terapia wzmacniająca godność
Prowadzący: Beata Brożek

Sala 3
16:00 - 17:30
Nastolatek w trajektorii choroby nowotworowej
Prowadzący: Marzena Samardakiewicz, Magdalena Fryze
17:45 - 19:15
Spotkajmy się w prawdzie - o relacji pomieszczającej wg W. Biona
Prowadzący: Justyna Rutkowska
9:00 - 9:15
Otwarcie konferencji, powitanie
Marzena Samardakiewicz, Uniwersytet Medyczny, Lublin
9:15 - 9:40
Wykład inauguracyjny
Człowiek w świecie współczesnym - kultura terapeutyczna a kultura życia z chorobą nowotworową
Krystyna de Walden-Gałuszko, Uniwerystet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
9:40 - 11:20
Sesja I. Psychoonkologia wczoraj, dziś i jutro
Przewodniczący: Krystyna de Walden-Gałuszko, Marzena Samardakiewicz

9:40-10:00
Geriatric psychooncology
Gil Goldzweig, Academic College of Tel Aviv-Yafo, Członek Zarządu IPOS

10:00-10:20
Zasoby psychoonkologiczne w Polsce
Marzena Samardakiewicz, Uniwersytet Medyczny, Lublin

10:20-10:40
Jakie cechy osobowości chronią psychoonkologów przed wypaleniem zawodowym?
Mikołaj Majkowicz, Uniwersytet Pomorski, Słupsk

10:40-10:50
Być psychoonkologiem i przetrwać… inspiracje psychoanalityczne
Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, Kielce

10:50-11:00
Rehabilitacja onkologiczna w Szwecji i interwencje on-line
Małgorzata Luber-Szumniak, Szpital Uniwersytecki w Lund/Malmö

11:00-11:15
Dyskusja
11:15 – 11:45
Przerwa kawowa
11:45 - 13:30
Sesja II. Wyzwania psychoonkologii w hematologii i onkologii
Przewodniczący: Marta Porębiak, Monika Rucińska

11:45-12:05
Potrzeby pozamedyczne osób chorujących na nowotwory
Monika Rucińska, CM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

12:05-12:25
Skoordynowany model opieki wobec pacjentów transplantacyjnych (autoSCT) - praktyczne zastosowanie w ośrodku w Słupsku
Wojciech Homenda, Uniwersytet Pomorski, Słupsk

12:25-12:45
Pomiędzy psychoonkologią a psychoterapią
Marta Porębiak, Uniwersytet SWPS, Warszawa

12:45-13:05
Opieka duchowa w medycynie
Beata Brożek, CM UMK, Toruń

13:05-13:15
Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej u pacjentów z rakiem jelita grubego
Angelina Kaleta-Pilarska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

13:15-13:25
Kampania "Tylko Dwa Słowa"- jako propozycja połączenia wsparcia psychoonkologicznego i diagnostyki molekularnej
Joanna Pruban, Aleksandra Tobota-Różańska, Szymon Bubiłek, Stowarzyszenie Sarcoma

13:25-13:30
Dyskusja
13:30 – 14:30
Przerwa obiadowa
14:30 - 16:05
Sesja III. Wyzwania psychoonkologii w medycynie paliatywnej
Przewodniczący: Wojciech Leppert, Dariusz Kuć

14:30-14:50
Dziecko w medycynie paliatywnej. Dylematy
Dariusz Kuć, Uniwersytet Medyczny, Białystok

14:50-15:10
Raport o dobrym umieraniu
Anna Jochim-Labuda, Puckie Hospicjum im. Ojca Pio

15:10-15:30
Opieka paliatywna, wspierająca i psychoonkologia - perspektywa rozwoju i integracji
Wojciech Leppert, Coll. Medicum, Uniwersytet Zielonogórski

15:30-15:40
Rola nadziei w przystosowaniu się do choroby nowotworowej u pacjentów leczonych przyczynowo i objawowo
Agnieszka Krawczyk, Akademia Ignatianum, Kraków

15:40-15:50
Predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych — Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji
Elżbieta Trylińska-Tekielska, Warszawska Akademia Medyczna

15:50-16:05
Dyskusja
16:05 - 16:20
Sesja plakatowa
Przewodniczący: Beata Brożek, Mariola Kosowicz, Piotr Pawłowski
16:20 – 16:35
Przerwa kawowa
16:35 - 18:00
Sesja IV. Co nowego w leczeniu bólu
Przewodniczący: Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Marek Karwacki

16:35-16:55
Czy powinniśmy obawiać się uzależnienia od leków opioidowych?
Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Uniwersytet Medyczny, Łódź

16:55-17:15
Genetyka brzmi strasznie?! A jak bardzo może pomóc pacjentom z bólem i uchronić ich przed powikłaniami leczenia
Marek Karwacki, Uniwersytet Medyczny, Warszawa

17:15-17:35
Wpływ stosowanych analgetyków opioidowych na funkcje poznawcze pacjentów
Marcin Janecki, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

17:35-17:55
Zastosowanie kannabinoidów u pacjentów chorych na nowotwory
Tomasz Dzierżanowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

17:55-18:00
Dyskusja
18:00 - 20:00
Walne Zebranie Członków PTPO
20:30 - 22:30
Uroczysta Gala
9:00 - 10:40
Sesja V. Komunikacja w zespołach interprofesjonalnych.
Przewodniczący: Katarzyna Jankowska, Aneta Kościołek

9:00-9:20
Pielęgniarska opieka duchowa
Aneta Kościołek, Uniwersytet Medyczny, Lublin

9:20-9:40
Medyczna wieża Babel. Jak porozumieć się w interdyscyplinarnych zespołach medycznych
Katarzyna Jankowska, CM UMK, Bydgoszcz

9:40-10:00
Psychoonkologia otwarta na seksualność chorego
Mariola Kosowicz, NIO, Warszawa

10:00-10:20
Opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej zorientowanych antropocentrycznie i teocentrycznie
Bożena Baczewska, Uniwersytet Medyczny, Lublin

10:20-10:30
Praca z pacjentką z rodzinną historią onkologiczną pod superwizją psychoanalityczną
Justyna Rutkowska, VERSO Instytut Psychoterapii i Zdrowia, Tychy

10:30-10:40
Dyskusja
10:40 – 11:10
Przerwa kawowa
11:10 - 13:00
Sesja VI. Wsparcie osób chorujących na nowotwory i ich bliskich
DKMS
Sesja pod patronatem DKMS
Przewodniczący: Ewa Nawrot, Sebastian Zdończyk

11:10-11:30
Zintegrowany program wsparcia pacjentów hematologicznych
Ewa Nawrot, DKMS Warszawa

11:30-11:50
Perspektywa pielęgniarki towarzyszącej choremu w Royal Marsden Hospital
Paulina Pawłowska, Londyn

11:50-12:10
Wsparcie psychospołeczne jako element nowoczesnej opieki koordynowanej nad pacjentem hematoonkologicznym i jego bliskimi
Sebastian Zdończyk, Uniwersytet Pomorski, Słupsk

12:10-12:30
Radzić sobie z rakiem. Jak pracować z emocjami i odzyskać nadzieję w oparciu o terapię dialektyczno-behawioralną
Joanna Zapała, Uniwersytet SWPS, Poznań

12:30-12:40
W parze czy osobno? Diady "osoba chora - osoba wspierająca" a radzenie sobie z chorobą nowotworową
Ewa Wojtyna, SUM, Katowice

12:40-12:50
Warsztaty Świadomości Onkologicznej jako program kompleksowego, interprofesjonalnego wsparcia realizowany w województwie pomorskim
Dorota Grabowska, Aleksandra Gąsior, Karolina Jezionek, Sebastian Zdończyk, Gdańsk

12:50-13:00
Dyskusja
13:00 – 13:20
Przerwa kawowa
13:20 - 15:10
Sesja VII. Młodzi dorośli w systemie opieki onkologicznej
Sesja pod patronatem PTOHD
PTOHD
Przewodniczący: Marzena Samardakiewicz, Anna Apel, Katarzyna Muszyńska-Rosłan

13:20-13:40
Zmiany w opiece „onkohematologicznej” nad młodymi dorosłymi ozdrowieńcami
Katarzyna Muszyńska-Rosłan, Uniwersytet Medyczny, Białystok

13:40-14:00
Onkomocni - systemowe rozwiązanie problemu transition dla dorosłych ozdrowieńców z dziecięcych nowotworów
Anna Apel, Fundacja na Ratunek, Wrocław

14:00-14:20
Projekt EU-CAYAS-NET - Youth Cancer Survivors - wyzwania młodych oraz młodych dorosłych Survivors z perspektywy różnych krajów europejskich
Anna Buchacz, YCE, Wiedeń

14:20-14:40
Zdrowie psychiczne ozdrowieńców
Marzena Samardakiewicz, Uniwersytet Medyczny, Lublin

14:40-14:50
Choroba onkologiczna dziecka a dobrostan i strategie radzenia sobie rodziców: studium porównawcze w kontekście pandemii COVID-19
Natalia Ziółkowska, Ewa Gruszczyńska, Uniwersytet SWPS, Warszawa

14:50-15:00
Opieka pediatryczna skoncentrowana na rodzinie (Family-Centered Care in Pediatrics). Rola Domów Ronalda McDonalda
Anna Jakubowska-Winecka, Katarzyna Rodziewicz, ICZD, Warszawa; Fundacja Ronalda McDonalda

15:00-15:10
Dyskusja
15:10 - 15:30
Uroczyste zakończenie konferencji

Kontakt

hematoonkologia.pl

Osoba kontaktowa w kwestiach uczestnictwa:
Maria Miedzwiecka
e-mail: m.miedzwiecka@hematoonkologia.pl
tel.: 780 005 545

Osoba kontaktowa w pozostałych sprawach:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514