Sesja studencka

Sesja Studencka odbędzie się 14 września 2023 roku w godzinach 13:00-15:00 w hotelu Focus Premium w Lublinie, ul. Podzamcze 1.
Szczegółowy program wydarzenia podamy wkrótce.

Szczegółowy program wydarzenia podamy wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem:

Zapraszamy do rejestracji na 15. Ogólnopolską Konferencję Psychoonkologiczną, 30-lecie Psychoonkologii w Polsce organizowaną przez Polskie Towarzystwo Psychonkologiczne. Jednym z elementów w ramach Wydarzenia będzie Sesja Studencka, podczas której wygłoszone zostaną wystąpienia ustne oraz postery młodych adeptów nauki.

Do zgłoszenia streszczenia (link do zgłaszania streszczeń) zapraszamy wszystkich chętnych studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich reprezentujących różne kierunki kształcenia oraz Studenckie Koła Naukowe skupione wokół tematyki psychoonkologii.

Konferencja ma charakter interprofesjonalny, stwarzający przestrzeń do interdyscyplinarnego dialogu. Skupimy się na aktualnych wyzwaniach psychoonkologii w hematoonkologii, onkologii i w medycynie paliatywnej, a także sytuacji biopsychospołecznej ozdrowieńców.

Drodzy Studenci i Młodzi Psychoonkologowie, od Waszej aktywności, zaangażowania i kreatywności zależy jakość wspólnie tworzonej Sesji Studenckiej, a przede wszystkim przyszłość psychoonkologii w Polsce.

ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŚWIĘTOWANIU 30-LECIA PSYCHOONKOLOGII W POLSCE!

Piotr Pawłowski i Karolina Ziętara,
Przewodniczący Sesji Studenckiej

Kontakt

hematoonkologia.pl

Osoba kontaktowa w kwestiach uczestnictwa:
Maria Miedzwiecka
e-mail: m.miedzwiecka@hematoonkologia.pl
tel.: 780 005 545

Osoba kontaktowa w pozostałych sprawach:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@hematoonkologia.pl
tel.: 507 835 514